UTDS

УЛС ТӨРИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ

ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

2010-04-16 02:29

УЛС ТӨРИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН СПОРТ

ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

 

Зорилго: Улс Төрийн дээд сургуулийн нийт оюутнуудын биеийн тамир, спортын чадавхийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрөөх, спортын ур чадварыг сорих, хамт олныг төлөвшүүлэх, тэдний идэвхийг өрнүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Тэмцээний төрөл:

Ø  Сагсан бөмбөг   / 3 эрэгтэй, 2 эмэгтэй /

Ø  Воллейвол         / 3 эрэгтэй, 3 эмэгтэй /

Ø  Бусад

Тэмцээнд оролцох багуудад тавигдах шаардлага:

Ø  Тэмцээний цаг нарийн баримтлах

Ø  Багууд ижил хувцастай байх

Ø  Гадны хүн оролцуулсан тохиолдолд тухайн тэмцээний авсан оноог тооцохгүй.

Ø  Спортын тэмцээнд баг тамирчдыг нэгдүгээр тойрогт 5 минут, хоёрдугаар тойрогт 7 минут хүлээх ба хоцорсон тохиолдолд тухайн тойргийн тэмцээнд хожигдсонд тооцож өрсөлдөгч багт хожлыг өгнө.

Ø